A - 50

KONSTRUKČNÍ MOLEKULÁRNÍ LEPIDLO

A 50 je dvousložkové vysokomolekulární lepidlo, které kombinuje vysokou pevnost, teplotní odolnost (-40°až +180°C), pružnost „gumového“ vytvrzení, odolného proti loupání a rázovým šokům s vysokou přilnavostí na plasty. Pevnost spoje až do 350-380 kg/cm2 .Vytvrzuje při 20°C. Manipulační pevnost je dosažena po 5-6 minutách,75% pevnost po 12-15 minutách a konečné vytvrzení po 6 hodinách.

Použití:
A 50 je vhodný pro lepení těchto materiálů ABS, PVC, polyester, akrylové pryskyřice, vinyl ester, uretany, GPR, barevné kovy, uhlíková ocel, hliník, nerez.

Způsob aplikace:
Povrch musí být čistý, odmaštěný (přípravek je tolerantní i k lehce zaolejovanému povrchu) a zbavený prachu. Na důkladné odmaštění doporučujeme použít CleanerT-364. Oba komponenty velmi smíchejte na podložce v  hmotnostním poměru 1:1. Nanášejte pomocí špachtličky, tmelového nože apod. Pro „odložené“ lepení stačí složku A aplikovat na jednu stranu a část B na druhou stranu (opět poměr 1:1) a stiskem zajistíme dostatečné podmínky pro vytvrzení. Nechejte zaschnout 5-15 minut, úplné vytvrzení je po 24 hodinách. Při lepení spár až 5 mm je doba vytvrzení při 23°C týden.

Chemické složení:
A 50 je založen na bázi organických a anorganických pryskyřic.

Technické údaje:
Barva: bílá a světle žlutá
Aplikační teplota: +20°C až +40°C
Rychlost vytvrzování: 75% pevnosti po 12-15 minutách při 20°C, konečné vytvrzení za 6 hod. při 20°C
Teplotní odolnost použití: -40°C až +180°C
Viskozita: viskózní kapalina
Tvrdost: 75 shore D
Poměr míchání: 1 : 1
Teplota skladování: +20°C až +30°C
Životnost: 6 měsíců od data výroby

Upozornění:
Před použitím čtěte důkladně bezpečnostní list A 50
Uvedené hodnoty jsou průměrné a nepředstavují specifikaci.

Balení:
25 ml sada

×