Aquabasic - N

KONCENTROVANÝ, NEPĚNIVÝ, EKOLOGICKY NEZÁVADNÝ VODOU ŘEDITELNÝ ČISTÍCÍ A ODMAŠŤOVACÍ PŘÍPRAVEK


Použití:
AQ-N je koncentrovaný nízkopěnivý odmašťovací přípravek pro průmyslové použití. Ředí se vodou na roztok alkalické reakce pH 9-11. Je určen pro čištění veškerých zašpiněných povrchů, průmyslových strojů a zařízení, podlah, zařízení garáží, servisů, tiskáren apod.
AQ-N je použitelný pro ruční i strojní mytí včetně vysokotlakých systémů, používá se do úklidových a čistících strojů a pro tlakovou aplikaci tryskami a tlakovými přístroji.

Způsob aplikace:
AQ-N lze aplikovat rozetřením, postřikem, ponorem nebo tlakem, roztok se nechá působit několik minut v závislosti na síle a charakteru znečištění povrchu a poté se opláchne vodou. Pohyb kapaliny (cirkulace), mechanický účinek (štětec, kartáč, rotační kartáč, tlak) a teplota roztoku (20°C až 70°C) zvyšují účinnost čištění a zkracují dobu aplikace. Pro tlakové stroje se doporučuje ředění 1-2%, pro střední tlak a mycí stroje 2-5 % roztok dle běžně používaného způsobu čištění

Vzhled a vlastnosti:
AQ-N je modrá kapalina specifické vůně, která se ředí vodou na alkalický roztok pH 9 – 11. Za běžných podmínek je stálý, netěkavý a nerozkládá se. Je nutno jej chránit před mrazem.
AQ-N je netoxický, nehořlavý a biologicky rozložitelný. Používá se jako velmi dobrá náhrada chlorovaných uhlovodíků a benzinu při odmašťování a čištění povrchů. Není hořlavina, není zařazen mezi žíraviny ani jedy. Má vysoké odmašťovací schopnosti

Informační tabulka ředění:

 
A
B
C
D
E

F

Díl vody

-

2

5

10

20-40

50-90

Díl AQ-N

1

1

1

1

1

1

 

POVRCH

ŘEDĚNÍ

Silně znečištěné povrchy, ropné znečištění silné, skvrny

A

Potravinářské stroje a zařízení (živočišné a rostlinné tuky, oleje)

C - D

Balící stroje a zařízení, tiskárny

D – E

Autodíly, motory a součástky všeho druhu

B – D

Podlahy, výrobní stroje a zařízení

D – F

Čištění středním a vysokým tlakem

E – F

Všeobecné čištění

F

Bezpečnostní opatření:
Při práci s AQ-N je třeba vzhledem k jeho vysokým odmašťovacím schopnostem pracovat v gumových rukavicích. Přípravek odmašťuje pokožku. Po práci je třeba si umýt ruce a ošetřit je regeneračním krémem. Po náhodném požití je třeba vypláchnout ústa, vypít větší množství vody a vyvolat zvracení.

Upozornění:
Výrobek skladujte v původních obalech v krytých a suchých skladech. Chraňte před mrazem.

Balení:
25 l PE kanystr

×