Stopoxid

SPECIÁLNÍ NÁTĚROVÁ HMOTA URČENÁ K JEDNOSTUPŇOVÉ PŘEMĚNĚ ZOXIDOVANÝCH POVRCHU


Použití:
STOPOXID je prostředek zcela nového chemického složení, který transformuje (přeměňuje) nežádoucí rez v pevný, rezuvzdorný, kompaktní povlak. STOPOXID se používá všude tam, kde koroze ohrožuje vzhled nebo funkci kovových zařízení a konstrukčních prvků.

Vzhled a vlastnosti :
STOPOXID je bílá polymerní emulze, která na vzduchu reakcí se zrezivělým povrchem vulkanizuje na lesklý, černý povlak, který může sloužit i jako základová či vrchní barva. Chemické působení emulze odstraňuje nutnost tryskání, pískování, odrezování, nanášení základových barev a ostatní složitou přípravu povrchu.

Způsob aplikace :
STOPOXID se jednoduše nanese štětcem na zoxidovaný povrch zbavený odlupující se rzi a nechá se působit. Během působení STOPOXIDu je rez změněna v pevný, odolný, polymerní povlak. Povrch zčerná a na dotyk uschne po 10 až 15 minutách. Pro dokonalost transformace rzi se doporučuje provést dva tenké nátěry. Druhý nátěr může být nanesen po 30 minutách. Po 24 hodinách je možné nanášet podle potřeby vrchní nátěrovou hmotu (akrylát, syntetika).

Nádobu s emulzí před použitím protřepejte nebo promíchejte. Odeberte pouze takové množství emulze, které spotřebujete a nádobu uzavřete. Nevracejte nepoužité a odlité zbytky výrobku zpět do kontejneru.
Doporučené použití výrobku je v teplotním rozmezí 10-30
o C. Výrobek lze nanášet štětcem nebo houbou na ošetřovaný povrch.

Technické údaje:

Charakteristika

polymerní, na vzduchu vulkanizující nátěrová hmota

pH faktor

2 až 3

Hořlavost

nehořlavý

Složení

polymerní emulze

Barva

bílá

Skladování:
STOPOXID
se přepravuje v běžných, krytých a čistých dopravních prostředcích, chráněn před povětrnostními vlivy a skladuje se v suchých, krytých a čistých temperovaných skladech, chráněný před povětrnostními vlivy.

Bezpečnost práce:
STOPOXID dráždí kůži, oči a sliznice. Při práci je třeba zajistit účinné větrání pracoviště a používání vhodných osobních ochranných pracovních prostředků (pracovní oděv, pracovní rukavice, obličejový štít apod.). Dodržujte zásady osobní hygieny. Po práci si umyjte ruce vodou a mýdlem a ruce ošetřete regeneračním krémem.

Pouze pro profesionální údržbu. Dodržujte pokyny, uvedené na etiketě výrobku.

Před každým použitím ověřte snášenlivost.

Balení:
5 l PE kanystr
1 lt PE láhev

×