Termopasta - S

NEJLEPŠÍ ŘEŠENÍ PROBLÉMU RZI, KOROZE A OPOTŘEBENÍ

Použití:
TERMOPASTA – S má vícenásobné použití v  následujících oborech : strojírenství, papírenství, v chemické výrobě, plynárenství, rafinériích a v petrochemických komplexech,v elektrárnách, automobilovém průmyslu, ve výrobě sanitárních instalací, vodárenství, v dílnách pro opravy strojů, silničních strojů, v běžném opravárenství, v garážích, v průmyslu obalů, v dolech, ve sklářském průmyslu atd.
TERMOPASTA – S je montážní ochranný a mazací prostředek vyrobený z velmi jemné disperze částic čistého kovu v syntetické látce, která chrání před korozí a oxidací.TERMOPASTA– S proniká do nejmenších pórů a trhlin a tvoří jemný film, který je dlouhodobě působící a má ochranný efekt. Smontované díly je možno rozebírat snadno obyčejnými nástroji, dokonce ipo letech. Nejsou žádné problémy s korozí nebo zatvrdnutím spojů.

Vlastnosti:
TERMOPASTA – S  vede teplo a nelze ho zničit. Odolává teplotám v   rozsahu - 180° C až + 1 200°C, vodě, slané vodě, kyselinám, agresivním roztokům, parám, plynům, olejům,většině chemickým produktů a rozpouštědel.

TERMOPASTA – S je netoxická, neobsahuje olovo ani nikl.

TERMOPASTA – S těsní, netvoří kapky a je ekonomický v použití.

Technické údaje:

Pevnost: NLGI CLASS 1 TEST METHOD
Specifická váha při 20°C: 1,6 g/cm³ DIN 51757
Tlaková zkouška:  4 000 a VKA TEST
Bod tání: + 1 200°C
Bod tuhnutí: - 180°C
Odolnost proti vodě: při 20°C - 50°C - 90°C

Upozornění: TERMOPASTA – S nesmí být použita v kyslíkovém nebo acetylénovém prostředí.

Skladování:
Skladuje se v původních obalech v krytých skladištích.

Upozornění:
Výrobek je pod stálým tlakem. Chraňte před silným slunečním zářením a nevystavujte teplotám vyšším než 50°C. Nutno chránit před mrazem.

POZOR hořlavina !

Balení:
sprej 500 ml

×