Měď

MĚDĚNÝ KOVOVÝ POVLAK

Použití:
MĚĎ - kovový povlak pevně ulpívající na kovu, dřevu, papíře, keramice, umělé hmotě a jakémkoli dalším pevném povrchu.

Vlastnosti výrobku:
MĚĎ neobsahuje barvu , kovový nános s 56% obsahem mědi. Po uschnutí vytvoří tenký film, bez FCKW a CKW.

Skladování:
Skladuje se v původních obalech v krytých skladištích.

Upozornění:
Výrobek je pod stálým tlakem.
Chraňte před silným slunečním zářením a nevystavujte teplotám vyšším než 50°C.

Nutno chránit před mrazem.

POZOR hořlavina !

Před každým použitím ověřte snášenlivost.

Balení:
sprej 400 ml

×