Fresh sprej

PROTIPACHOVÝ SPREJ

FRESH SPREJ ničí beze zbytku a trvale nepříjemné zápachy. Nezanechává po sobě stopy. Neobsahuje freony. Odstraňuje nepříjemné pachy nikotinu, zbytků jídel,pachy zvířat, zápachy v sanitární oblasti

Způsob aplikace:
FRESH SPREJ se nastříká na zdroj pachů (popelnice, bioodpady, komposty).
Rychle se rozšíří příjemná a trvalá citrusová vůně.
Nestříkat na plexisklo!Nestříkat na živočichy!

Bezpečnostní pokyny:
Při práci nejíst, nepít a nekouřit.Používat v dobře větraných prostorách. Bez dostatečného větrání může dojít ke vzniku explozivních směsí.

Upozornění:
Přípravek je pod stálým tlakem.
Chraňte před silným slunečním zářením a nevystavujte teplotám vyšším než 50°C.
Neotvírat násilím a nevhazovat do ohně ani po vypotřebování.

Chránit před dětmi.

POZOR hořlavina !

Skladování:
Skladuje se v původních obalech v krytých skladištích.

Před každým použitím ověřte snášenlivost.

Balení:
400 ml sprej

×