Antisprej gel

PRŮMYSLOVÝ ODSTRAŇOVAČ GRAFFITI

 

ANTISPREJ GEL je vysoce kvalitní ekologický výrobek formulovaný na bázi biologicky odbouratelných surovin.

Použití:
ANTISPREJ GEL se používá k odstranění nežádoucích nápisů a maleb (graffiti) z předmětů opatřených polyuretanovými a syntetickými nátěry, z umakartu a polyesterového skelného laminátu.

Návod k použití:
ANTISPREJ GEL se nanese štětcem nebo válečkem s umělými vlákny na dokonale suchý podklad. Asi po dvou minutách působení se upravená plocha několikrát přetírá štětcem nebo válečkem namočeným v odstraňovači, tahy tam a zpět s přítlakem. Rozpuštěná barva (graffiti) se stírá suchým čistým hadrem. Povrch podkladu se setře kartáčem s umělými vlákny nebo čistým hadrem namočeným ve vodě s přídavkem ionogenního tenzidu (AQAUABASIC – B). Použití mechanizace se doporučuje konzultovat s výrobcem odstraňovače.

Bezpečnost a ochrana zdraví:
Přípravek dráždí oči a může dráždit i kůži.
Nebezpečné výpary.
Zamezte styku s kůží a očima.
Dodržujte zásady osobní hygieny.
Uchovávat mimo dosah dětí!

Hořlavina III. třídy.

Balení:
10 kg PE kanystr

×