BIO - clear

BIOLOGICKÝ ČISTIČ POTRUBÍ

Použití:
BIO-CLEAR se používá na čištění kanalizačních systémů a odpadních vod v rodinných a činžovních domech, hotelech, motelech, rekreačních střediscích apod.

Vlastnosti:
BIO-CLEAR je směs přírodních bakteriálních biokultur a enzymů, které při kontaktu s organickými látkami v kanalizaci způsobuje jejich rozklad a tím zvyšuje průchodnost odtokového systému.

Způsob aplikace:
BIO-CLEAR se vždy přímo dávkuje do odpadového potrubí. Preparát se dávkuje na noc a během působení mikroorganismů a enzymů v kanalizaci nepoužíváme dezinfekčníprostředky. Před aplikací výrobku se systém prolije horkou vodou.

Doporučené dávkování:
100 ml BIO-CLEARu na jeden odpad.

Účinnost:
K rozrušení organických nečistot (usazenin) v kanalizaci dojde během několika hodin. Po této době dojde ke zvýšení průtoku daným odpadem. U silně znečištěného potrubí je nutné počáteční dávku opakovat po 3-4 dnech. Celý systém je funkční po 1 týdnu aplikace BIO-CLEARu.

Bezpečnostní opatření:
Při práci dodržujte základní hygienická pravidla. Chraňte oči. Chraňte před dětmi !

Upozornění:
Při použití výrobku se nesmí aplikovat dezinfekční prostředky. Přípravek nepůsobí na systémy zarostlé minerálními látkami.

Balení:
25 l PE kanystr

×