BIO - degreaser

BIOLOGICKÝ LIKVIDÁTOR TUKŮ

Použití:
Je určen k čištění kanalizačního potrubí, lapolů a všech ostatních čistírenských zařízení, které jsou znečištěny
látkami tukového charakteru. Používá se v jídelnách, restauracích, hotelech, kuchyních, ve výrobnách masných
a potravinářských produktů.

Vlastnosti:
Biologický prostředek na likvidaci tuhých odpadů např. tuků, cukrů, škrobů apod.
BIO-DEGREASER je bioenzymatický likvidátor, který je určený pro likvidaci organických tuků ekologicky nezávadnou cestou.
Odstraňuje zápach.
Čistí zanesený lapač tuku a odpadové potrubí.
Rozkládá mastné kyseliny a štěpí dlouhé řetězce.
Zabraňuje srážení tuků v kanalizacích, odtokových gulách, lapačích tuků a jiných zařízeních.
Ke snížení zápachu dojde po několika dnech. K rozrušení organické a tukové vrstvy dojde v silně zaneseném systému po 1-2 týdnech.

Výhody:
BIO-DEGREASER je ekonomicky velmi výhodný.

Způsob aplikace:
Dávkuje se přímo do odpadního potrubí v jakémkoliv jeho místě před sběračem tuků (výlevka).Přípravek aplikujte na noc a po jeho aplikaci nedávkujte chemické přípravky. V případě první aplikace přípravku dávku po dobu jednoho týdne zdvojnásobíme.

Dávkování:
Uvedené dávkování je orientační.

 

PROVOZ (počet míst)

MNOŽSTVÍ LITRY /den

60

0,20

60 - 160

0,32

160 - 350

0,35

350 - 450

0,42

450 - 600

0,52

600 - 800

0,63

800 - 1000

0,74

1000 - 2000

0,84

malé ČOV0,94

malá jatka

1,05

 

 


Přepočítávací poměr pro zahájení dávkování cca. 30 ml/ m3/den
Příklad: odpadní jímka 10m3 10 x 30 = 300 ml/den
Ideální je poté dávku upravit podle podmínek a charakteru odpadní vody.

Bezpečnostní opatření:
Při práci dodržujte základní hygienická pravidla. Chraňte před dětmi.

Balení:
25 l PE kanystr.

×