Grease - V

PENETRAČNÍ VYSOKOTLAKÉ ADHEZNÍ MAZIVO DO VLHKÉHO PROSTŘEDÍ

Použití:
GREASE – V je syntetické absolutně čisté vysokotlaké adhezní penetrační mazivo s nízkým opotřebením a vynikající odolnosti pro styk s vodou. Jeho unikátní vlastnost zapenetrování do nepřípustných míst a vytěsnění vlhkosti a vody. Speciálně vyrobený pro vysokou odolnost vůči vodě, páře a solným mlhám bez vylučování oleje. Vyznačuje se extrémní přilnavostí neodstřikuje ani při vysokých otáčkách
DN-hodnota 600 000 . Snáší velice dobře i teplotní rozsahy - 30 + 180°C, vysoká tavná teplota. Vynikající antikorozní ochrana. Výrazně snižuje mazací cykly a hlučnost. Kompatibilní s „O“ a „X“ kroužky. Využití je tam, kde standardní maziva nedostačují požadovaným parametrům ( tlak, teplota, vlhké prostředí, otáčky, separace oleje, atd. ).
GREASE - V má vysokou odolnost na tlak ( 3150N ) a opotřebení ( 0,6 mm ) bez vylučování oleje. Neobsahuje SILIKON.
GREASE - V je určen pro aplikace ve strojírenském a zemědělském průmyslu, kde se používá jako velmi přilnavé, vodě a tlaku odolné adhezní mazivo.
GREASE - V je doporučen pro mazání v náročných provozech, ve vlhkých provozech, v kyselém prostředí a tam, kde se vyskytuje možnost kontaktu s vodou. Je slučitelný s většinou plastů, elastomerů a gum.
Vhodné pro mazání těchto zařízení:

Vlastnosti výrobků:
Má dobré antistatické vlastnosti
Adhezní penetrační mazivo
Vytěsňuje vlhkost a vodu
Extrémně tlakově odolné
Redukuje tření a opotřebení
Výrazně snižuje hlučnost a mazací cykly
Odolává vysokým otáčkám (DN-hodnota 600 000)
Odolné vůči teplotním šokům
Ochrana před tepelnou a chemickou korozí
Nevytvrzuje a nekarbonizuje

Způsob aplikace:
GREASE - V nanášíme nástřikem na očištěný povrch zbavený všech starých maziv ( doporučujeme CLEANER T-364, SUPERCLEANER)

Skladování: Skladujte mimo dosah dětí. Spotřeba : min. 48 měsíců od data výroby.

Upozornění:
Nechte cca 30min odpařit rozpouštědlo a poté stroj zapněte.
Nádobka je pod tlakem: nevystavujte slunečnímu záření a teplotám nad 50°C. Ani vyprázdněnou nádobku neprorážejte a nevhazujte do ohně. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo na žhavé předměty.
Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení.

POZOR hořlavina !

Balení:
sprej 500 ml

×