Citrus

CITRUSOVÝ ČISTICÍ SPREJ

Použití:
Tento speciální čistič je výrobek na bázi přírodní látky pro účinné odstranění zbytků gumy a gumového otěru z povrchů kovů a nástrojů, k odstranění olejů, tuků, pryskyřice, dehtu, zbytků barvy a lepidel, značek psaných tužkou, znečištění způsobených propiskou a fixem, samolepek ze skel a okenních rámů atd. K čištění průmyslových a strojních zařízení při výrobě pneumatik, výrobě oken, v průmyslu zpracování umělých hmot, ve veřejných zařízeních, školách, prostředcích hromadné dopravy, v autobusech,na stavbách.

Způsob aplikace:
CITRUS se nastříká na zašpiněné plochy. Nechá se krátce působit. Pak se setře hadrem nebo houbou.

Vlastnosti výrobku:
rychlé schnutí ošetřeného povrchu
neutrální hodnota pH
pracovní rozsah teploty od -30°C do +70°C
příjemně svěží vůně
bez FCKW a CKW

Skladování:
Skladuje se v původních obalech v krytých skladištích.

Upozornění:
Výrobek je pod stálým tlakem.
Chraňte před silným slunečním zářením a nevystavujte teplotám vyšším než 50°C.
Nutno chránit před mrazem.
Neotvírat násilím a nevhazovat do ohně ani po použití. Nestříkat proti otevřenému ohni a na žhavé předměty. Držet z dosahu zápalných zdrojů. Při práci nekouřit.

POZOR hořlavina !

Před každým použitím ověřte snášenlivost.

Balení:
sprej 400 ml

×