Uni - Fix H

SUPERRYCHLÉ HUSTÉ LEPIDLO

Výhody:

 

Všeobecné informace:

Technická data:
Barva: krystalicky čirá
Viskozita: v m Pa-S při 20°C 100
Specifická váha při 20°C: 1,28G/cm³
Rozpustné: v  acetonu, MEK (methyl-ethyl-ketony), nitromethanu
Index lomu: 1,44

Polymerizovaný stav:
Barva: krystalicky čirá
Specifická váha: 1,45
Tvrdost podle Rockwella: 97
Teplota tavení: 168°C
Bod tavení: 210°C
Odolnost: vůči žáru beze změny po 72 hodinách při 100°C
Elektrický odpor: >10¹³ Ω/mm při 28˚C (Ω/mm) DIN 53482
Rozpouští se v  pomalu v acetonu a dimethyl formamidu

Balení:
20 g PE lahvička

×