Kalcit

ODSTRAŇOVAČ USAZENIN

Popis:
KALCIT odstraňuje z chladících systémů a parních kotlů kotelní kámen, způsobující ztráty energie. Působí na bázi vědecké kombinace činidel upravujících a rozpouštějících kámen nekorozivně. Neobsahuje takové nebezpečné prchavé kyseliny jako např. HCL. Je tudíž bezpečný při použití na ocel, měď, hliník.

Použití:
Všechny kotle – parní i teplovodní, výměníky tepla, teplovodní ohřívače, chladící věže a výparníkové chladiče

Oblast použití:
Výrobní a zpracovatelský průmysl, energetika, nemocnice a hotely, obytné komplexy, obchodní budovy a úřady, vzdělávací instituce, vojenské základny, veřejnoprávní společnosti, ropná pole, doly a povrchové těžební společnosti, chladírenské a mrazírenské provozy apod.

Výhody:

Návod k použití:
Na odstraňování kamene by měl dohlížet kvalifikovaný personál. Nikdy nepřidávat vodu do KALCITU, vždy opačně: KALCIT přidávat do vody!
Přívodní bod: přímo do kotle nebo chladící věže.

Dávkování:

Zcela bezpečný a bezdýmný při dodržení návodu. Používejte osobní ochranné prostředky (ochranné rukavice, zástěru , holínky, obličejový štít).

Vlastnosti:
Forma: roztok
Barva: žlutá (nepoužitý roztok)
pH faktor: menší než 1
Toxicita: žíravina! Obsahuje kyselinu fosforečnou
Hořlavost: žádný bod vzplanutí
Bezpečnost: zcela bezpečný, je-li používán podle návodu
Složení: inhibovaná kyselina fosforečná, povrchově aktivní látky

První pomoc:

Skladování:
Skladujte ve stínu, chránit před přímým teplem!
Pouze pro průmyslové použití.

Balení:
25 l PE kanystr

×