OT - titan

RYCHLOOPRAVNÝ RUČNĚ TVAROVATELNÝ TMEL

Popis:
OT – TITAN je ručně tvarovatelný , titanem plněný epoxidový tmel, který se během minuty promíchá a poskytne rychlou a stálou opravu složek z různých druhů kovů. Dodává se ve formě tyčinky s vytvrzovacím činidlem kontrastní barvy. Díky jeho tmelové konzistenci produkt nestéká a k použití nepotřebujete nářadí. Titanová tyčinka má po vytvrzení zlatavě hnědou barvu.

Použití:
OT – TITAN je vhodný na opravy a lepení široké škály kovů a dalších substrátů včetně měkké oceli, galvanizované oceli, (šedé) litiny, hliníku, keramiky a termoplastů. Jeho homogenní vlastnost umožňuje aplikace jak na horizontální tak na vertikální povrchy a to i speciálně tvarované. OT – TITAN se používá na opravy ocelových odlitků, pump, ventilů, tankerů, potrubí,krytů, obložení, čerpadel, poškozených přírub a zazubení (klínových drážek), kde jsou zvýšené nároky na teplotní odolnost. Veliké uplatnění má v plastikářském průmyslu na opravy forem. Vysokoteplotní titanová tyčinka s extrémní tlakovou odolností je tvarovatelný tmel na opravu železných trubek, nádrží, nářadí a vybavení, na opravu ztržených závitů, na opravu matic a šroubů v ploše, na opravu trhlin v odlitku, na udržení a umístění upínadel a značek, na opravy modelů, forem a odlitků, tvoření prototypů, zajišťování závitů, opravy prasklých odlitků, opravy odpadních trubek a okapových žlabů, opravy upínacích osvětlovacích zařízení, vodovodních potrubí, kotevních šroubů a mnoho dalších využití.

Způsob aplikace:
Aby se dosáhlo optimální adheze, měl by být povrch zbaven mastnoty a špíny. Zdrsněním nebo pískováním povrchu docílíte velmi dobré přilnavosti.
Míchání: Odřízněte požadované množství . Formujte mezi prsty do jednotné barvy minimálně 1 min.. Jestliže nejde titanová tyčinka formovat, nechte ji při pokojové teplotě odležet. Cca za15 min. aplikujte na povrch, který se opravuje. Smíchaný epoxid nebude mít hned vysokou pevnost spoje, ale bude mít pouze manipulační pevnost. Vtlačte do prasklin a děr a odstraňtepřebytečný materiál, nejlépe nářadím namočeným v čisté vodě. Aby po vytvrzení byl povrch hladký, otřete ho vlhkým hadříkem ještě před ztvrdnutím. Před ztvrdnutím rovněž odstraňte přebytečný materiál. Po 1,5 – 2 hodinách bude epoxid tvrdý jako kov a zformuje se do houževnatého spojení. Za 6 hodin je titanová tyčinka vytvrzena a může se vrtat nebo řezat.

Technické údaje:
Doba zpracování: 1,5 – 2 hodiny při 20°
Skladovatelnost: min. 6 měsíců, skladovat při teplotě 15 – 25°C
Tvrdost Shore D: 80
Úplné vytvrzení: 24 hodin
Pevnost v tahu na střih na oceli: 6,2 MN/m2
Teplotní hranice (omezení): 260°C nepřetržitě, až 300°C krátkodobě
Chemická odolnost: odolný hydrokarbonátům, ketonů, alkoholům, esterům, halokarbonátům, vodním solným roztokům a zředěným kyselinám a zásadám
Elektrická odolnost: 30 000 MΩ
Pevnost v tlaku: 90N/mm2 ASTM 695 M
Dielektrická pevnost: 300V/mil.

Bezpečnostní opatření:
OT – TITAN obsahuje epoxidovou pryskyřici a tužidla, která mohou zapříčinit podráždění citlivé pokožky. Proto se doporučuje, aby jste si ihned po práci umyly ruce za použití čističe na ruce nebo mýdla s vodou. Nedávejte OT – TITAN k potravinám ani k nádobí.

Balení:
175 mm tyčinka

×