Tekutá ocel

DVOUSLOŽKOVÉ VYSOKOTEPLOTNÍ EPOXIDOVÉ LEPIDLO

TEKUTÁ OCEL je dvousložkové , za studena vytvrzující vysokoteplotní epoxidové lepidlo plněné kovem určené pro opravy tam, kde není možné např. svařovat.

 Použití:
TEKUTÁ OCEL je vhodná na opravy a lepení široké škály kovů a dalších substrátů včetně měkké oceli, galvanizované ocel, (šedé) litiny, hliníku, keramiky a termoplastů. Jeho homogenní vlastnost umožňuje aplikace jak na horizontální tak na vertikální povrchy, a to i speciálně tvarované. TEKUTÁ OCEL vytvrzuje za 30 minut, což umožňuje provádět složité opravy nebo konstrukční lepené aplikace. TEKUTÁ OCEL se používá na opravy ocelových odlitků, pump, ventilů, tankerů, potrubí, krytů, obložení, čerpadel, poškozených přírub a zazubení (klínových drážek). Všude tam, kde jsou zvýšené nároky na teplotní odolnost.Veliké uplatnění má v plastikářském průmyslu na opravy forem. TEKUTÁ OCEL má dobrou pevnost, tlakovou a chemickou odolnost (olej, benzin, voda), což jí dělá zvláště vhodným do strojírenství a automobilového průmyslu.Substráty, které nejsou vhodné na lepení jsou PVC a guma.

Výhody:

Způsob aplikace:
Lepené povrchy musí být čisté a zbavené mastnoty, prachu a dalších nečistot. Povrch nejprve odmastěte Cleanerem T-364 nebo Supercleanerem – S . Povrch se musí zlepšit obroušením povrchu pomocí brusky, drátěným kartáčem nebo pilníkem. Smíchejte v  poměru 4 : 1 obě složky a důkladně promíchejte do rovnoměrné hmoty. Aplikujte na jeden povrch a přiložte druhý povrch. Stiskněte k sobě pod mírným tlakem. Přebytečný materiál se musí odstranit před vytvrzením. Nechejte vytvrdnout při pokojové teplotě 20°C nejméně 2 hodiny. Konečné vytvrzení nastane po 24 hodinách při 20°C. Po 24 hodinách může být vrtán, smirkován, natírán či jinak opracován.

Technické údaje:
Fyzikální forma: pasta
Chemický typ: epoxyd
Barva: světle šedá
Poměr míchání: 4 : 1
Pevnost v tlaku: 90 N/mm2 ASTM 695 M
Shore D: 80
Teplota pro vytvrzení: +15°C až + 35°C
Teplotní odolnost: -20°C až + 200°C

Vytvrzení:
TEKUTÁ OCEL se vytvrzuje minimálně při +5°C, ačkoliv se musí očekávat delší čas vytvrzení než při 20°C až +25°C. Vliv teploty urychluje stupeň vytvrzení.. Pracovní čas při 20 až 25°C je 30 min. Doba želatinace při stejné teplotě je 45 – 55 min., manipulační doba je 90 min. Konečná pevnost nastává po 24 hod.

Skladování:
Skladuje se v původních obalech v krytých skladištích . Je nutno chránit před mrazem.

 Balení:
0,5 kg plech

×