Aquabasic - B

UNIVERZÁLNÍ ČISTÍCÍ A ODMAŠŤOVACÍ PROSTŘEDEK PRO POTRAVINÁŘSKÉ PROVOZY

Použití:
AQUABASIC – B je speciální směs biologicky odbouratelných detergentů a penentrantů určená pro odstranění živočišných tuků a mastných usazenin z pečících trub, fritéz a filtrů.

Doporučená ředění:
Při extrémním znečištění povrchů: 1 : 2 až 1 : 10
Na středně znečištěné povrchy: 1 : 10 až 1 : 50
Na slabě znečištěné povrchy: 1 : 50 až 1 : 100

Při tlakovém nebo strojním mytí, či optimálně zvolené technologii očišťování je možné ředění až několika násobně zvýšit. Na účinnost čištění má vliv především doba působení přípravku, cirkulace kapaliny, tlak a teplota vody (20°-70°C), mechanický účinek, kartáče nebo strojního mytí. Přípravek se nanáší postřikem, nátěrem nebo ponorem. Nechá se působit 1 – 60 minut dle síly znečištění a důkladně se opláchne vodou.

Vzhled a vlastnosti:
AQUABASIC – B je nahnědlá kapalina, neobsahující chlorovaná rozpouštědla, benzin ani fosfáty. Je vodou ředitelný, nehořlavý, netoxický, ekologický čistící prostředek.

Technické údaje:
pH 5% roztoku: 12
Obsah sušiny při 105°C za 20 hod. (% hm): 21
Volná alkalita (cm³HCL): 16

Bezpečnostní opatření:
Přípravek má odmašťovací účinek na pokožku, při delší práci je nutno používat ochranné pomůcky. Po práci je vhodné ošetřit ruce regeneračním krémem.

Skladování:
AQUABASIC – B se skladuje v původních obalech v krytých skladištích. Je nutno chránit před mrazem.

Způsob likvidace:
Při havárii se opláchne velkým množstvím vody a likviduje se přes biologický filtr čistírny odpadních vod.

Balení:
25 l PE kanystr

×