Šampon WX

KONCENTROVANÝ AKRYLÁTOVÝ TEKUTÝ PROSTŘEDEK NA ČIŠTĔNÍ A VOSKOVÁNÍ DOPRAVNÍCH PROSTŘEDKŮ

Použití:
ŠAMPON WX myje i voskuje současně.
ŠAMPON WX je používán při údržbě vozů v automobilových garážích, železničních a tramvajových depech. Odstraňuje skvrny od rostlinné mízy, hmyz, olej, benzínové skvrny, bláto a zanechává povrch zcela čistý. Speciálním složením zaručí rovnoměrné umytí a tenká vrstvička znesnadňuje usazení špíny a prachu, čímž snižuje frekvenci mytí.

Složení:
Povrchová činidla a emulgátory biologicky odbouratelné a stabilizovaná a stabilizovaná polymerová emulze.

Vlastnosti:
Typ: koncentrovaný detergent obohacený akrylátem
pH faktor: 7,5 až 8
Hořlavost: nehořlavý
ŠAMPON WX je přidržován ke kovovému povrchu elektrostatickou silou, což mu umožňuje setrvat na povrchu, i když nečistoty a prach jsou smývány. Obsahuje akrylátové polymery, které dávají natřeným povrchům vzhled nových nátěrů,poskytují dlouhodobý jasný lesk.

Návod k použití:
Smíchejte 30 ml ŠAMPONU WX se 2 litry vody. Mytí můžete provádět ručně i strojově. Povrch dobře opláchněte vodou.

První pomoc:
Koncentrát dráždí oči a při dlouhodobém účinku i kůži. Používejte osobní ochranné prostředky (ochranné rukavice, zástěru, holínky, obličejový štít nebo brýle.)
Při zasažení očí – vymývejte 15 minut při násilném otevření víček větším množstvím vody.
Při zasažení kůže- odstraňte zasažený oděv a kůži omývejte asi 15 minut tekoucí vodou a mýdlem. Pak ošetřete reparačním krémem.
Při požití – vypláchněte ústa a vypijte alespoň ½ litru vody.
Osobám v bezvědomí nevkládejte nic do úst a okamžitě vyhledejte lékaře. Ve všech vážnějších případech vyhledejte lékařskou pomoc a seznamte lékaře s informací o výrobku.

NEPOUŽÍVAT VNITŘNĚ !
CHRAŇTE PŘED DĚTMI !

Balení:
25 l PE kanystr

×