Uni - Fix 760

VYSOKOTEPLOTNÍ LEPIDLO od –40°C až +760°C

UNI-FIX 760 je dvousložkové vysoce teplotně odolné keramicko-kovové lepidlo/tmel, které se používá ke spojení, lepení, spárování, zalévání a k opravám vysokoteplotně namáhaných dílů, převážně na hliníku, litině, oceli a nerez oceli. Odolává teplotám do 760°C. Účinky UNI-FIX 760 se zlepšují zvyšující se teplotou . Je přebarvitelný barvou, lze ho mechanicky opracovávat. Vytvrzuje při 20°C a při použití trvale ve vysokých teplotách je třeba vytvrzovat teplem.

Použití:
Vzhledem k teplotní odolnosti má obrovské možnosti použití. Kosmické a letecké technologie, automobilový, tepelný, elektrárenský, slévárenský, sklářský, plastikářský průmysl a všude tam, kde je vysoká teplota. Používá se na opravy odlitků a forem, vysokoteplotní pece, bojlery, příruby, turbíny, spalovací prostory, rozdělovací potrubí,čerpadla , ventilátory, hlavy motorů, výfukové vedení apod.

Způsob aplikace:
Povrch musí být čistý, suchý, zdrsněný (nutné u hladkých ploch), velmi důkladně odmaštěný a zbavený prachu. Na důkladné odmaštění doporučujeme použít Cleaner T-364. Oba komponenty velmi důkladně smíchejte na podložce v  hmotnostním poměru 2:1 s tekutinou. Tímto získáte hustou pastu. Smíchejte pouze nezbytné množství určené k aplikaci. Nanášejte pomocí špachtličky, tmelového nože apod. Pro velké plochy doporučujme udělat více vrstev. Nechte zaschnout 2 – 4 hodiny, pokud budetevytvrzovat teplem, tak při 71°C po dobu 1 – 2 hod. Možnost zatížení je po 24 hodinách.

Chemické složení:
UNI-FIX 760 je založen na bázi organických a anorganických pryskyřic.

Technické údaje:
Barva: hliníková
Aplikační teplota : +20°C až +40°C
Rychlost vytvrzování: 2 – 4 hodiny při 20°C, dále možnost vytvrzovat teplem při 71°C
1-2 hodiny, konečné vytvrzení za 24 hod. při 20°C
Teplotní odolnost použití: -40°C až +760°C
Viskozita: pasta
Poměr míchání: prášek : kapalina 2 : 1
Teplota skladování: +20°C až +30°C
Životnost: 6 měsíců od data výroby

Upozornění:
Před použitím čtěte důkladně bezpečnostní list UNI-FIX 760
Uvedené hodnoty jsou průměrné a nepředstavují specifikaci.

Balení:
100 g sada

×