Themopuretec

ELEKTRONICKÝ ČISTIČ

Popis:
THERMOPURETEC je speciálně vyvinutý vysoce čistý rychleschnoucí rozpouštěcí prostředek určený k čištění elektrických i elektronických zařízení.

Použití:
THERMOPURETEC byl svým složením vyvinut k rychlému odstraňování oleje, tuku, tavidel a jiných nečistot ze všech elektrických zařízení. Jedná se např. o: elektromechanické mechanismy, relé elektronické kostry, motory, kontakty, konektory, přepínače, úpravu kovových ploch, ložiska, gyroskopy, mincovní skluzy, počítadla mincí, kancelářské stroje, odstraňovače vlhkosti, fluidní systémy, hydraulická zařízení.Hlavní uživatelé jsou: opravny automobilových, leteckých a prodejních strojů a zařízení, výrobní průmysl, elektrárny, vojenská, elektrická, telefonní, radiová, televizní a meteorologická zařízení, nemocnice a zkušební laboratoře.

Výhody:
Bezpečnější. Má nulový až zanedbatelný účinek na umělé hmoty a izolaci kabelů. Žádná rezidua: nezanechává absolutně žádná rezidua po schnutí a tím zajišťuje ultračisté povrchy.
Nekorozivní.
Nepůsobí na pokožku, rovněž má velmi slabý zápach.
Bezpečnější v uzavřených prostorech.
Neobsahuje karcinogenní chlorid uhličitý ani trichlorethylen.

Použití:
Stříkat volně s tryskou blízko k ploše. Během stříkání udržovat přepínače a relé v činnosti, aby se zajistilo dobré vyčištění. Před prací odpojit všechna elektrická zařízení od proudu.

První pomoc:
Při vniknutí do očí: vypláchnout větším množstvím vody (předtím vyjmout příp. kontaktní čočky), potom přidržovat víčka otevřená a vyplachovat dalších 15 minut.
Při kontaktu s pokožkou: v případě podráždění odstranit kontaminovaný oděv, obuv, šperky apod. (před novým požitím důkladně vyčistit) a postiženou pokožku omýt mýdlem a vodou.
Při vdechnutí: postiženému zajistit čerstvý vzduch a lékařskou pomoc. Udržovat dýchání (respiraci). Nedopustit vniknutí do zažívacího traktu. Nedopustit kontaminaci potravin, nápojů nebo pitné vody.

Vlastnosti:
Vzhled: vodnatě čistá tekutina
Hustota: 0,85 g/cm³ (účinná látka) DIN 51 757
Báze: směs rozpouštědel na bázi alkoholu

Speciální vlastnosti:

Skladování:
Skladuje se v původních obalech v krytých skladištích. Je nutno chránit před mrazem.

 Před každým použitím vyzkoušejte snášenlivost.

Balení:
sprej 500 ml

×