Spirit

NEVIDITELNÁ OCHRANA KŮŽE

Vlastnosti:
SPIRIT jsou tekuté rukavice chránicí vaši pokožku před podrážděním vyvolaným stykem s kyselinami, epoxidy, pryskyřicemi a ostatními chemikáliemi rozpustnými ve vodě a olejích.
SPIRIT vytváří na pokožce silnou ochrannou bariéru proti pronikání špíny, olejů, tuků, rozpouštědel, barev, pryskyřic, dehtu, kolomazi, inkoustu a prachu. Ruce ošetřené SPIRITEM se snadno umývají, protože obsahuje lanolin, zvlhčuje ruce vysušené působením chemikálií. Dovoluje pokožce dýchat, ale samotnou vodou je nesmývatelný. Je vynikající pro práci s malými součástkami, kde by rukavice překážely.

Návod k použití:
Jsou-li ruce znečištěné, nejprve je umyjte. Naneste dostatečné množství přípravku na ruce, mnutím rukou vetřete pěnu do pórů, kolem nehtů, ale i pod ně. K odstranění použijte vodu a mýdlo.

První pomoc:
Požití:
Nevyvolávejte zvracení. Vypijte sklenici vody a kontaktujte lékaře.
Zasažení očí:
Vyplachujte oko vodou po dobu 10 min. (zabezpečte přístup vody i pod víčka). Vyhledejte lékařskou pomoc.

Před každým použitím ověřte snášenlivost.

Balení:
300 ml sprej

×