Šampon PM (práškový)

PRÁŠKOVÝ PŘÍPRAVEK PRO RUČNÍ A STROJNÍ MYTÍ

Popis:
ŠAMPON PM je vysoce účinný prostředek pro ruční i strojní mytí motorů, součástí převodovek, strojního vybavení, průmyslových podlah, plachet motorových vozidel, těžké mechanizace, spodků vozidel, disků kol apod. Používá se též jako šamponovací přísada pro tlakové a strojní mytí. Velmi dobře rozpouští nečistoty, oleje a maziva, rostlinné a živočišné tuky, zbytky hmyzu z karoserií.
Je vodou ředitelný, před použitím je třeba jej naředit ve studené nebo teplé vodě v poměru 50 až 200 gramů na 10 litrů vody dle stupně znečištění a používané technologie čištění.

Vzhled a vlastnosti:
ŠAMPON PM je bílý parfémovaný prášek alkalické povahy. Jedná se o směs saponátů.
Skupenství: pevné, prášek lehce parfemovaný
Rozpustnost ve vodě: neomezené
pH1% roztoku: 11,6
Bod vzplanutí: nehořlavé

Použití:
ŠAMPON PM je vhodný pro použití v průmyslu, dopravě, opravárenství i potravinářském průmyslu, pro použití v domácnostech. Je vhodný jako přísada do úklidových strojů pro mytí podlah a do všech typů tlakových mycích zařízení.
Velmi dobře odstraní ropné látky, tuky a bílkoviny, mastnou špínu a smíšené nečistoty – např. nikotinové úsady z dřevěných rámů oken a záclon, nečistoty z koberců pro hloubkové čištění apod. Je vhodný pro mytí podlah v domácnostech i průmyslu od mastnot, v servisech a garážích, na čištění kachlů umýváren a šaten, čištění strojního a dílenského vybavení, mytí silně znečištěných povrchů – motory, převodovky, soukolí kolejových vozidel apod. Velmi dobře odstraňuje zbytky hmyzu a starých laků a leštěnek z karoserií při důkladném mytí před novou konzervací povrchu.
Roztok přípravku se na čištěný povrch nanese nátěrem, nástřikem či ponorem, nechá se působit dle síly znečištění 1 – 5 min. poté se opláchne vodou. Účinnost se zvýší mechanickým tlakem kartáče či štětce, teplotou roztoku či cirkulací v čištěném systému. Pro běžné mytí se používá dávkování 50 až 100 gramů na 10 litrů vody, do mycích strojů se dávkuje 1 kg na 100 litrů vody.

Bezpečnostní opatření:
ŠAMPON PM má odmašťovací účinky na pokožku, je třeba pracovat v ochranných rukavicích, po práci omýt ruce mýdlem a ošetřit regeneračním krémem.

Skladování:
Skladovat v suchých krytých skladech v původních obalech. Nevystavovat vlhku.

Způsob likvidace:
Při rozsypání smést do obalu a dát na skládku dle platných předpisů. Odpadní vody obsahující ŠAMPON PM se likvidují po separaci ropných látek na biologické čistírně odpadních vod. Použité roztoky s obsahem odstraněných látek lze likvidovat přes smluvní oprávněné firmy pro likvidaci průmyslových odpadů.

Balení:
20 kg v kartonu

×