Aquabasic

UNIVERSÁLNÍ, VYSOCE ÚČINNÝ, ALKALICKÝ, KONCENTROVANÝ ČISTÍCÍ PROSTŘEDEK URČENÝ PRO MYTÍ KOVOVÝCH I LAKOVANÝCH POVRCHŮ


Použití:
AQUABASIC je universálním odmašťovadlem. Používá se pro mytí kovových i lakovaných povrchů v průmyslových provozech, v opravárenství při mytí průmyslových hal a zařízení. Je vhodnou náplní do průmyslových myček, velmi dobře rozpouští špínu, mastnoty a ropné produkty. Spolehlivě odstraní mastnotu, konzervační a emulgační oleje před povrchovou úpravu materiálů. AQUABASIC je ředitelný vodou. Ředění závisí na charakteru odstraňované nečistoty a technologii očišťování.

Doporučené ředění:
Při ropných skvrnách a extremním znečištění, silně zaolejované povrchy, motory apod.: 1 : 2 až 1 : 10
Na středně znečištěné povrchy, mastnoty, podlahy, stroje a zařízení, odmaštění před lakováním: 1 : 10 až 1 : 50
Na slabě znečištěné povrchy a běžné mytí : 1 : 50 až 1 : 200


Při tlakovém nebo strojním mytí, či optimálně zvolené technologii očisťování je možné ředění až několikanásobně zvýšit. Na účinnost čištění má vliv především doba působení přípravku, cirkulace kapaliny, tlak a teplota vody (20°C-70°C), mechanický účinek kartáče nebo strojního mytí. Přípravek se nanáší postřikem, nátěrem nebo ponorem. Nechá se působit 1-60 minut dle síly znečištění a důkladně se opláchne vodou.

Vzhled a vlastnosti:
AQUABASIC je nahnědlá kapalina, neobsahující chlorovaná rozpouštědla, benzin ani fosfáty. Je vodou ředitelný, nehořlavý, netoxický, ekologický čistící prostředek. Je použitelný jako náhrada chlorovaných rozpouštědel a benzinu. Je roztokem vysoce účinných biologicky odbouratelných tenzidů a anorganických solí.

Technické údaje:
pH 5% roztoku: 12
Obsah sušiny při 105 C za 20 hod (%hm): 21
Volná alkalita (cm3 HCl): 16

Bezpečnostní opatření:
Přípravek má odmašťovací účinek na pokožku. Při práci je nutno používat ochranné pomůcky. Po práci je vhodné ošetřit ruce regeneračním krémem.

Skladování:
Skladuje se v původních obalech v krytých skladištích. Je nutno chránit před mrazem.

Způsob likvidace:
Při havárii se opláchne velkým množstvím vody a likviduje přes biologický filtr čistírny odpadních vod. Likvidace použité lázně se provádí stejných způsobem po odstranění ropných látek.

Balení:
25 l PE kanystr

×