Elektrocleaner - X

VYSOCE ÚČINNÝ, BEZOPLACHOVÝ ODMAŠŤOVAČ NA VŠECHNY POVRCHY


Použití:
ELEKTROCLEANER - X je určen pro bezoplachové čištění a odmašťování veškerých povrchů ve strojírenství, opravárenství a údržbářských provozech. Používá se také při čištění elektrických strojů a zařízení. Je vhodný pro odmaštění větších ploch a kovů před povrchovou úpravou. Používá se jako náhrada technického benzinu a podobných rozpouštědel. Je vhodnou náplní do mycích stolů a mycích linek s uzavřeným cyklem kapaliny. Aplikuje se nátěrem, ponorem i postřikem. Doba působení je závislá na stupni znečištění. Po odmaštění se povrch otře suchým hadrem nebo se nechá odpařit. Má několikanásobné použití.

Vzhled a vlastnosti:
ELEKTROCLEANER - X je bezbarvá, čirá kapalina téměř bez zápachu. Jedná se o směs vyšších isoparafinů. Neobsahuje chlorované uhlovodíky a aromáty.

Technické parametry :
Hustota při 20 °C(kg/m3): 770 - 790
Počáteční bod varu ( °C): 180
Konec destilace ( °C) : 225

Bezpečnostní opatření :
Používejte ochranné rukavice, po práci si umyjte ruce vodou a ošetřete krémem. S přípravkem pracujte ve větraných prostorech. Hořlavina III. třídy.

Skladování :
ELEKROCLEANER - X se skladuje v původních obalech v suchých a krytých skladech.

Způsob likvidace :
Použitý ELEKTROCLEANER - X se spaluje ve spalovnách průmyslových odpadů bez vzniku škodlivin při spalování.

Balení :
25 l PE kanystr

 

×