Colorstrip DCM free

ODSTRAŇOVAČ NÁTĚRU

Použití:
COLORSTRIP je prostředek vhodný k dokonalému odstraňování veškerých starých nátěrů. Obsahuje speciální přísady, které při aplikaci zabraňují stékání.

COLORSTRIP je univerzálně použitelný k odstranění nátěrů z kovových, dřevěných i minerálních podkladů.

Způsob aplikace:
COLORSTRIP se nanáší pomocí štětce nebo kartáče v tloušťce 1-2 mm na ošetřovaný povrch. Nanesenou vrstvu se nedoporučuje opakovaným přetíráním narušovat. Po 10 - 15 minutách působení při teplotě 15-23°C se narušený nátěr mechanicky odstraní např. stěrkou. Doba účinného působení COLORSTRIPu je závislá na teplotě a tloušťce vrstvy nátěru. Při nižších teplotách se doba působení prodlužuje. U tlustších vrstev nátěrů je postup nutné opakovat. Před novým nátěrem je nutné povrch důkladně odmastit např. přípravkem SUPERCLEANER, AQUABASIC.

U kovových podkladů je vhodné, u dřevěných nutné povrch přebrousit.

Vydatnost:
100-200g/m

Upozornění:
Otvírejte obal opatrně. Při delším skladování se v něm vytváří přetlak. Obaly je nutné dobře uzavírat. Skladujte při teplotách od +5°C do 25°C.

Bezpečnost o ochrana zdraví:
Obsahuje dichlormethan a propan-2ol.

Balení:
10kg kanystr

×