Powerpoxy

DVOUKOMPONENTNÍ PRŮHLEDNÉ LEPIDLO


Popis:
POWERPOXY je dvoukomponentní , průhledné , univerzální lepidlo na bázi epoxypryskyřice ve zdvojené stříkačce. Je určeno pro silně namáhané spoje .

Použití:
POWERPOXY lepí dokonale kovy , kámen , dřevo , sklo, keramiku a mnohé umělé hmoty . Lepidlo vykazuje dobrou odolnost vůči vodě a vysokou pevnost v tahu i rázovou .

Způsob aplikace:
Aby se dosáhlo optimální adheze, měl by být povrch zbaven mastnoty a špíny. Zdrsněním nebo pískováním povrchu docílíte velmi dobré přilnavosti.
Míchání: Výdejní zdvojená stříkačka garantuje správný poměr směsí obou komponentů . Smíchaný epoxid nebude mít hned vysokou pevnost spoje, ale bude mít pouze manipulační pevnost. Vtlačte na lepené plochy a odstraňte přebytečný materiál, nejlépe nářadím namočeným v čisté vodě. Aby po vytvrzení byl povrch hladký, otřete ho vlhkým hadříkem před ztvrdnutím. Před ztvrdnutím také odstraňte přebytečnýmateriál. Po 5 – 10 minutách (doba zpracovatelnosti 3 – 4 minuty ) bude epoxid tvrdý a zformuje se do houževnatého spojení .

Technické údaje:
Doba zpracování: 3 - 4 min
Skladovatelnost: minimálně 6 měsíců, skladovat při 25°C
Úplné vytvrzení: 4 hodiny při pokojové teplotě (při nízké teplotě se prodlužuje)
Pevnost v tahu na střih na oceli: 6,2 MN/m²
Teplotní hranice (omezení): do 120°C
Chemická odolnost odolný hydrokarbonátům, ketonům, alkoholům, esterům, vodním solným roztoků a zředěným kyselinám a zásadám
Smrštění: méně než 1%
Pevnost v tlaku: 84 MN/m² ( 12 000 psi)

Bezpečnostní opatření:
POWERPOXY obsahuje epoxidovou pryskyřici a tužidla, které mohou zapříčinit podráždění citlivé pokožky. Proto se doporučuje, aby jste si ihned po použití umyli ruce a použili čistič na ruce nebo mýdlo s vodou. Nedávejte stříkačku k potravinám ani k nádobí .

Balení:
zdvojená stříkačka 25 ml

×