Alucleaner

VYSOCE ÚČINNÝ, KYSELÝ KONCENTRÁT URČENÝ K ČIŠTĚNÍ A ODMAŠŤOVÁNÍ HLINÍKU, MĚDI A JEJICH SLITIN

Použití :
ALUCLEANER se používá pro strojní i ruční mytí povrchů z hliníku, mědi a jejich slitin tam, kde je vhodné kyselé prostředí. Emulguje tuky, bílkoviny a zároveň rozpouští vápenaté a jiné usazeniny. Uplatňuje se v průmyslových provozech, opravnách, garážích a servisech. Je ředitelný vodou. Stupeň ředění závisí na charakteru odmašťované nečistoty a technologii očišťování.

Doporučené ředění:
Na silně znečištěné plochy 1 : 10 až 1 : 20
Na středně znečištěné plochy 1 : 20 až 1 : 50
Na slabě znečištěné plochy 1 : 50 až 1 : 200

Při tlakovém nebo strojním mytí lze ředění několikanásobně zvýšit. Na účinnost čištění má vliv především doba působení přípravku, cirkulace kapaliny, tlak a teplota vody (20° - 80°C), mechanický účinek kartáče nebo strojního mytí. Přípravek se nanáší postřikem, nátěrem nebo ponorem. Nechá se působit 1-30 minut dle síly znečištění a důkladně se opláchne vodou.

Vzhled a vlastnosti :
ALUCLEANER je nažloutlá kapalina, neobsahující chlorovaná rozpouštědla ani benzin. Je vodou ředitelný, nehořlavý, netoxický, ekologický čistící prostředek. Je použitelný jako náhrada chlorovaných rozpouštědel a benzinu. Je roztokem vysoce účinných biologicky odbouratelných tenzidů, anorganické kyseliny a inhibitoru koroze.

Technické údaje:
Hustota při 20°C (kg/m3 ) : 1 140
pH 5% roztoku: 2 - 3
Obsah sušiny při 105°C za 20 hod. (%hm): 25
Kyselost (cm3 NaOH): 4 - 5

Bezpečnostní opatření :
Výrobek v koncentrovaném stavu je žíravinou. Při práci je nutné používat ochranné pomůcky. Po práci je vhodné ošetřit ruce regeneračním krémem.

Skladování :
Skladuje se v původních obalech v krytých skladištích.

Způsob likvidace :
Při havárii se opláchne velkým množstvím vody a likviduje přes biologický filtr čistírny odpadních vod. Likvidace použité lázně se provádí stejným způsobem po odloučení ropných látek.

Balení :
25 l PE kanystr

 

 

 

×